DEĞERLERİMİZ

 

Topluma Katkı

Forever Clean , toplulumumuzun bilgi, beceri, ilgi alanlarıyla birer dünya vatandaşı olarak davranan ve iletişim kuran, ama aynı zamanda  temel değerleri ve mirasını da koruyan bireylerden oluşması düşüncesini benimser. Bu düşünceyi yaşama geçirmek üzere Forever Clean olarak biz, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinlikler gerçekleştirerek kazancımızın bir bölümünü tekrar topluma ve çalışanlarımıza yatırım yapmaya ayırırız. Yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı da toplumumuzun gereksinimlerini anlamaya ve kendi zamanlarının bir bölümünü toplumsal yarar amaçlı etkinliklere ayırmaya teşvik ederiz.

Bu duyarlılık, Forever Clean'ın  sektörünün örnek kuruluşlarından birisi olma hedefini destekleyecek, çalışanlarımızın kurumla ve toplumla olan ilişkilerini güçlendirecektir. Faaliyetlerimizin çevre dostu olmasını sağlamak için en gelişmiş çevre, sağlık ve güvenlik standartlarını uygularız.

Bireysel İnsiyatif ve Sorumluluk Duygusu

Forever Clean ‘in rekabet gücü, müşteri gereksinimlerine duyarlı ve bu doğrultuda karar alabilen bir kuruluş olmasındadır. Kendi alanlarında yetkinliği ve uzmanlığı yüksek olan bizlerden, kendi yetkilerimiz çerçevesinde kalmak koşuluyla, izin istemek yerine gerekeni yapması beklenir.
Şirketimiz , büyük şirketlerin kendine has sorunlarından birisi olan bürokrasiyi önlemeyi ve çalışanlarımızın mümkün olan en yalın organizasyon yapılarında, birbirlerine yardımcı olabilecekleri bir düzende çalışmalarını temel ilke edinmiştir. Başarıya ulaşmada kilit nokta olan bireysel inisiyatif kullanımı ve ekip oluşturma becerisi, yönetimimizce değerlendirilen temel faktörlerden birisidir.
Tüm organizasyonlarımız arasında verimli bir işbirliği, başarımızın temel taşlarındandır. Bu nedenle, verimli bir ekip olmayı amaçlayan bizler, kendilerini geliştirerek çevresindekileri motive eden, etkin bir lider veya takım oyuncusu kimliğine sahip olmalıdır.
Bu kapsamda özünde iyi niyet olan, tekrar edilmeyen yanlışlar, göze alabileceğimiz, tanımlanmış, önceden hesabı yapılmış ve telafi edilebilir risk sınırları içinde kaldığı sürece kabul edilebilir olarak görülür.

Dürüstlük

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer iş ortaklarımızla ilişkilerimiz şeffaf, uzun süreli, kalıcı ve dürüstlük esasına dayalı yürütülür. Onlara güvenir ve onlardan da bizlere güvenmelerini bekleriz. Herhangi bir ilişkimizin dürüstlük yaklaşımımıza aykırı şekillenmesi, dolayısıyla güven ortamının son bulması ve geri kazanılamaması durumunda ilişkimize son veriririz.

Dürüst ve şeffaf ilkeleri ile sektörünün en güvenilir kuruluşlarından biri olmakla gurur duyan Forever Clean ‘in, iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlarla, karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışı olmamalıdır.

Müşteri Odaklılık

Eldeki işlerimizi korumanın ve yeni iş olanakları yaratmanın yolu, müşteri memnuniyetini ve beklentilerini yüksek tutmaktan geçer. Bu memnuniyeti artırmak için bizim önceliklerimizi, müşterilerimizin öncelikleri belirlemelidir. Ayrıca müşterilerimizle yakın ilişkiler kurmalı, onları iyi anlamalı, değişen gereksinimlerini önceden görmeli ve bu gereksinimleri hızlı bir biçimde karşılamalıyız. Böylesine bir müşteri odaklı yaklaşım, müşterilerimizin yüksek düzeyde memnuniyetini sağlayacak, Forever Clean ‘ e olan bağlılıklarını artıracak ve güven verecektir.