Kadınlar İçin Entegrasyon (ISF)

Kadınlar İçin Entegrasyon (ISF) Şirketimiz bünyesinde  kadınlar ve engellilerin profesyonel yaşama kazandırılmaları için sosyal sorumluluk projesi uygulanmaktadır.

Şirketimiz Entegrasyon  ile engelli veya mesleği olmayan kadınlarımızın, iş dünyasına tekrar kazandırılması için imkan sağlanmaktadır.

Konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliğine gidilmekte iş hayatına kazandırılan kadınlarımız şirketimiz bünyesinde istihdam edilmektedir.