Denetim - Gözetleme

Denetim - Gözetleme

İşletmelerinizde dışarıdan almış olduğunuz ve ya kendi personeliniz ile yapmış olduğunuz temizlik hizmetinin  TS EN 13549 Temizlik Hizmetleri - Kalite Ölçme Sistemleri için  Temel Kurallar ve Tavsiyelere göre denetlenmesini, uluslararası standartlarda belirlenen çevre İş & İşçi Sağlığı Güvenliğine uygun yapılıp yapılmadığını kontrol ve rapor ederiz. 

İstenirse şirketimiz tespit edilen aksaklıklar ve yanlış uygulamaların düzeltilmesi konusunda, İşveren veya Yükleniciye gerekli düzeltme planlarını vermekte, hataların giderilmesinde teknik destek sağlamaktadır.